Informacje prawne

  1. Fotografie zamieszczone w niniejszym katalogu stanowią wyłączną własność „MISTAL ACCESSORIES S.J. Monika Głuszek, Michał Głuszek". Jakakolwiek forma ich używania, przetrzymywania, bądź rozporządzania wymaga zgody właściciela, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 4.02.1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. 2010 nr 152, poz. 1016).

  2. Copyright © by MISTAL ACCESSORIES S.J. Monika Głuszek, Michał Głuszek, Świdnica, 2016 (pod każdym zdjęciem).

  3. Przeniesienie własności egzemplarza katalogu nie powoduje przejścia praw autorskich majątkowych do zamieszczonych w nim utworów i informacji na jego nabywcę [art.52 ust.1 ustawy z dnia 4.02.1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. 2010 nr 152, poz. 1016)]

  4. Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art.543 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie przedstawione produkty i nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

  5. W razie wątpliwości niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 i art.71 Kodeksu Cywilnego, a jedynie informację handlową zgodnie z wymogami ustawy z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007, nr 171, poz. 1206).

  6. Nieodpłatne przeniesienie własności niniejszego katalogu nie stanowi wprowadzenia do obrotu fotografii w nim zamieszczonych w rozumieniu art. 51 ust.3 ustawy z dnia 4.02.1994r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. 2010, nr 152, poz.1016) oraz w rozumieniu art.4 ust.1 Dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz.U. L 167 z 22.06.2001r.)

JEŚLI CHCESZ UŻYĆ ZDJĘĆ SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W CELU PODPISANIA UMOWY I UDZIELENIE LICENCJI.

Copyright © 2019 MISTAL ACCESSORIES S.J. Monika Głuszek, Michał Głuszek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ul. Westerplatte 72, 58-100 Świdnica, tel.: +48 513 006 168 / +48 74 662 61 42, fax: +48 74 662 02 52