Wysięgniki do drutu kolczastego i concertiny

Teraz wysięgniki wykonane są w wersji wiodącej  ze stali 3,0mm, ramiona z kątownika 40x18mm***.
JESZCZE BARDZIEJ WYTRZYMAŁE. NADAL W SUPERCENIE.

Now, in the leading version our  outriggers are made of steel. 3.0mm, arms made of angle 40x18mm.
EVEN STRONGER. YET STILL AT AN  EXCELLENT PRICE.

Ausleger werden in der führenden Au-sführung bestehen aus Stahl 3,0mm, Schenkel aus Winkel 40x18mm.
NOCH BESTÄNDIGER.WEITER ZUM SUPERPREIS.

 

CO SPRAWIA, ŻE PRZEKONUJESZ SIĘ JAKICH WYSIĘGNIKÓW UŻYĆ? / WHAT MAKES YOU CONVINCED TO USE A GIVEN KIND OF OUTRIGGER? / WORAUF SIE BASIEREN, WENN SIE AUSLEGER AUSWÄHLEN?

 

* Dostępny każdy RAL: 6005, 9005, 8017, 7016, 5010... / Any RAL available: 6005, 9005, 8017, 7016, 5010... / Jede RAL-Farbe vorhanden: 6005, 9005, 8017, 7016, 5010...

*** Wykonujemy na zamówienie ramiona z kątownika 30x30/3,00mm / We execute arms from the angle bars at request 30x30/3,00mm / Auf Anfrage fertigen wir die Schenkel nach Winkelmaß an 30x30/3,00mm.

Copyright © 2019 MISTAL ACCESSORIES S.J. Monika Głuszek, Michał Głuszek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ul. Westerplatte 72, 58-100 Świdnica, tel.: +48 513 006 168 / +48 74 662 61 42, fax: +48 74 662 02 52